Hem


Välkommen!

Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter - SRBt, är det första helt rikstäckande förbundet för bildterapeuter i Sverige. Ett riksförbund som förenar och organiserar landets utbildade bildterapeuter i nätverk, lokalavdelningar och arbetsgrupper.

Målet är att sprida kunskap om bildterapins möjligheter, utveckla bildterapi som profession samt värna om god kvalité i praxis. 

 BILDTERAPI - VAD ÄR DET?

Bildterapi är en behandlingsform där bildskapande används för uttryck och kommunikation tillsammans med en utbildad bildterapeut.

Bildterapin har sin grund i övertygelsen att bildskapande i en terapeutisk relation främjar hälsa genom att utveckla och integrera kognitiva, emotionella och sensomotoriska processer. Den teoretiska referensramen innefattar konst, estetik och psykologisk teori.

I en bild kan komplexa samband och olika tidsperspektiv uttryckas samtidigt. Bildspråket är cirkulärt, till skillnad från det verbala språket som är linjärt. Bilden finns också kvar att återvända till som en konkret dokumentation av en process.

HUR BLIR MAN BILDTERAPEUT?

I Sverige erbjuds kurser och utbildningar av varierande längd både privat, högskola och via studieförbund.

SRBt organiserar utbildade bildterapeuter och arbetar för att utveckla bildterapi som profession och värna om god kvalité i praxis.

SRBt utfärdar Auktorisation till medlemmar som uppfyller förbundets krav på utbildning och erfarenhet.


BLI MEDLEM

Som medlem i SRBt får du, förutom kontakt med kollegor över hela landet och inbjudan till evenemang, tillgång till extra info på den interna delen av hemsidan, dina kontaktuppgifter i bildterapiregistret på hemsidan inkl länk till ev hemsida - samt reducerad avgift till föreläsningar som anordnas av SRBt.

Intresse/stöd medlemmar är mycket välkomna att anta och arbeta för föreningens mål men utan rösträtt.