4 Östra Svealand

 

4 Östra Svealand

= av SRBt auktoriserad bildterapeut
H = handledare i psykoterapi
L = legitimerad psykoterapeut
S = studerar till bildterapeut

MARIA EKLÖW BOSAEUS

Gärdesvägen 17, 748 41 Örbyhus
Tel 0295-10757
E-post: mariabosaeus(at)hotmail.com

 

BARBRO BOSTRÖM

Kasten Ottergatan 2, 702 13 Örebro
0704-38 66 22
E-post: barbro(at)barbrobostrom.se
www.barbrobostrom.se


LENA ENERBÄCK

Kungsgatan 17, 702 11 Örebro
070-424 39 96, 019-25 35 44
E-post: enerback.lena(at)telia.com

 

INGA ERIKSSON

Sundby Gård, 694 94 Vretstorp
Tel 070-659 1261
E-post: ingalundaeriksson(at)gmail.com

 

MARINA GERHARDSSON

Södra Via 106, 69293 Kumla
Telefon: 0706-592727
marina.gerhardsson(at)hotmail.com

www.mimarum.se

 

KARIN GREVE     A

Västå strand 1, 702 32 Örebro
Tel 0730-42 78 76
E-post: karin.greve(at)telia.com
www.kgbildterapi.se

 

CHARLOTTA GYLLHEDEN

Arlavägen 3, 703 63 Örebro
Tel 019-10 81 61, 070-742 09 89
E-post: charlottagyllheden(at)hotmail.com
www.artandspirit.se/bildterapi.htm

 

BIRGITTA HALLQVIST A

Hjälmarstrand, 715 92 Stora Mellösa
Tel 019-449 036/ 449 090, 070-468 36 25
E-post: ateljehjalmarstrand(at)gmail.com
www.hjalmarstrand.com

 

LENA HERÖ A H L

NiARTe, Skolhusvgn 14, 715 95 Brevens Bruk
Tel 019-45 42 15, 070-776 31 12
E-post: lenaherowide(at)gmail.com
www.niarte.se

 

ANNA KLING L

Frösvidal 542, 705 92 Örebro
Tel 070-318 44 05
E-post: anna.kling(at)orebroll.se

 

BIRGITTA LÖWENDAHL

Sturegatan 19D, 752 23 Uppsala
Tel 018-712570, 070-7319688
Atelje/mottagning: Dragarbrunnsg 9D, Uppsala
E-post: birgitta.lowendahl(at)tele2.se

 

YVONNE MAGNUSSON

Bynäsvägen 6, Eskilstuna
070-252 57 73
E-post: ymsubrosa(at)gmail.com

 

LISE-LOTTE NORLING

Myrmalmsvägen 19, 737 90 Ängelsberg
Tel 0223-332 90, 0707-999 861
E-post: lotta.norling(at)outlook.com

 

TINA TOMBROCK

Backa KonstKvarn
Villberga Backa Kvarn 4, 749 51 Grillby
Tel 0700-20 96 20
E-post: backakonst(at)gmail.com
www.konstterapi-tombrock.se

 

KENNETH WIDE

NiARTe, Skolhusvgn. 14
715 95 Brevens bruk
Tel 019-45 42 15
E-post: kennethcwide(at)gmail.com
www.niarte.se

 

KERSTIN WINDAHL-JANSSON

Almgatan 5, 733 37 Sala
Tel 0224-10 772
E-post: klw_j(at)hotmail.com