4 Östra Svealand


 

4 Östra Svealand

= av SRBt auktoriserad bildterapeut
H = handledare i psykoterapi
L = legitimerad psykoterapeut
S = studerar till bildterapeut

BARBRO BOSTRÖM
Kasten Ottergatan 2, 702 13 Örebro
0704-38 66 22
E-post: barbro(at)barbrobostrom.se
www.barbrobostrom.se
 

KERSTIN BRITTSJÖ

Broby Hage 23, 755 97 Uppsala

018-36 31 36

070-205 60 06

kerstinbrittsjo(at)gmail.com

MANUELA BÄR
Luthagsesplanaden 91, 75271 Uppsala
073-7896977
Baermanuela(at)hotmail.com

MARIA EKLÖW BOSAEUS
Gärdesvägen 17, 748 41 Örbyhus
Tel 0295-10757
E-post: mariabosaeus(at)hotmail.com

INGA ERIKSSON
Sundby Gård, 694 94 Vretstorp
Tel 070-659 1261
ingalundaeriksson(at)gmail.com
SIGRIDUR EYTHORSDOTTIR 
Sund 140, 163 91 Hallstavik
0175-237 01, 073-337 75 35
sundjour@gmail.com
ANGELIKI GOULIAS
Vattenhindersgatan 12A, 71993 Vintrosa
073-9746658
E-post: gouliakicki(at)hotmail.com
KARIN GREVE     A
Västå strand 1, 702 32 Örebro
Tel 0730-42 78 76
E-post: karin.greve(at)telia.com
www.kgbildterapi.se
 
BIRGITTA HALLQVIST A
Hjälmarstrand, 715 92 Stora Mellösa
Tel 019-449 036/ 449 090, 070-468 36 25
E-post: ateljehjalmarstrand(at)gmail.com
www.hjalmarstrand.com
 
LENA HERÖ   A H L
NiARTe, Skolhusvgn 14, 715 95 Brevens Bruk
Tel 019-45 42 15, 070-776 31 12
E-post: lenaherowide(at)gmail.com
www.niarte.se
 
ANNA KLING L
Frösvidal 542, 705 92 Örebro
Tel 070-318 44 05
E-post: anna.kling(at)orebroll.se
 
BIRGITTA LÖWENDAHL
Sturegatan 19D, 752 23 Uppsala
Tel 018-712570
Atelje/mottagning: Dragarbrunnsg 9D, Uppsala
 
YVONNE MAGNUSSON
Bynäsvägen 6, Eskilstuna
070-252 57 73
E-post: ymsubrosa(at)gmail.com
 
LISE-LOTTE NORLING
Myrmalmsvägen 19, 737 90 Ängelsberg
Tel 0223-332 90, 0707-999 861
E-post: lotta.norling(at)outlook.com
 
TINA TOMBROCK
Backa KonstKvarn
Villberga Backa Kvarn 4, 749 51 Grillby
Tel 0700-20 96 20
E-post: backakonst(at)gmail.com
www.konstterapi-tombrock.se
 
KENNETH WIDE
NiARTe, Skolhusvgn. 14
715 95 Brevens bruk
Tel 019-45 42 15
E-post: kennethcwide(at)gmail.com
www.niarte.se
 
KERSTIN WINDAHL-JANSSON
Almgatan 5, 733 37 Sala
Tel 0224-10 772
E-post: klw_j(at)hotmail.com