BisS (Bildterapeuter i södra Sverige) hälsar alla SRBt:s medlemmar varmt välkomna till 2017 års inspirationsdag. Under temat KONST och BILDTERAPI inbjuds alla deltagare till guidad rundtur, workshops och samtal som tar sin utgångspunkt i möten med konstverk på Louisiana Konstmuseum i Humlebaek i Danmark - tvärs över Öresund från Helsingborg. Vi kommer att undersöka konstens möjligheter att tala till oss och hur vi kan använda den i vårt terapeutiskta arbete med klienter/patienter. Mer information finns här.

Lördagen den 7 oktober arrangeras Bildterapins dag på flera orter i landet. Läs mer under "Bildterapins dag" - nya program sätts in där allt eftersom de kommer in.

En workshop i Stockholm anordnad av ett nätverk "kusin-föreningar" där SRBt kommer att ingå. Läs mer på medlemssidan "Aktuell information".

Datum för kursen är 17-21 oktober 2017 - mer info på medlemssidan "Medlemmars kurser".

SRBt har skickat en skrivelse med synpunkter gällande Socialsstyrelsens riktlinjer för behandling av depression och ångestsyndrom. SRBt-medlemmar hittar den på medlemssidan "Aktuell information".

Årsmötet hölls den 1 april. I samband med årsmötet gavs föreläsning, workshops och middag. Program.

En sammanfattning av föreläsningen och de workshops som erbjöds kommer här under.

Utforska en angelägen relation med "small things" - ws av Ninne Lindgren

Hälsa ur ett salutogent pespektiv - ws av Karin Greve

Medlemmarna i SRBt inbjöds att uppleva en inspirationsdag med föreläsningar och workshops i Järfälla. Dagen startade med två mycket intressanta föredrag i temat för dagen " Bildterapi med flyktingar". Efter en kaffepaus hölls två inspirerande workshops. Dagen avslutades med middagsbuffé. Programmet.

Summeringar:
Workshop "Platsen" av Birgitta Hallqvist 
- fler summeringar kommer efterhand

I Krakow, Polen, hålls ECArTE-konferensen den 13-16 september 2017. OBS! Deadline för insändning av abstract är framflyttad till 19 september 2016. Se www.ecarte.info/conference/

I samband med SRBt-årsmötet den 9 april erbjöds tre workshops. Här under publiceras summeringar av dessa - allt eftersom de inkommer.

Workshops:

ETC för karläggning/bedömning i bildterapi

Preliminära programmet för det Nordiska seminariet i Bildterapi, 17-19 juni 2016 i Helsingfors, har kommit! Endast namnen på föredragshållarna finns angivna men abstrakten publiceras inom kort. Seminariet går under titeln "Embodied eyes" -  FLYER 

All info finns under embodiedeyesseminar.com

Den 16-19 september hölls den 13:e ECArTE-konferensen, denna gång i Palermo på Sicilien. Totalt var 38 länder representerade med 32 institutioner i 14 länder varav Umeå Universitet från Sverige. 

Årets tema var "Cultural Landscapes in Arts Therapies".

Läs Nadja Grubergs upplevelser och intryck från konferensen och Palermo - HÄR.

Konferens-flyer 
www.ecarte.info

Inspirationsdagen för SRBt-medlemmar handlade om "Bildterapi och Trauma". 

Inbjudan med programmet för dagen - HÄR!

Paula Wennerberg, bildlärare och bildterapeut i Stockholm, har av Skolverket tilldelats lärarlegitimation för att enligt överenskommelse med rektor, tillämpa sina bildterapeutiska kunskaper inom skolan.

Hennes meriter, inklusive Specialistutbildning i bildterapi vid Umeå universitet, har enligt Skolverkets formulering gett "humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial och komvux spetsutbildning".

Författarna beskriver ett arbetssätt inspirerat av bildterapi, familjeterapi och mentaliseringsteori. Artikeln är publicerad i Mellanrummet, Nordisk tidskrift för barn och ungdomspsykiatri. Länk till artikeln finns på följande SRBt-sida "Bildterapi i media".

"Ibland är det svårt att hitta orden för att formulera tankar och känslor. Då kan bildterapi vara ett sätt att lossa på låsningarna."

Ett utdrag från en artikel i Barometern-OT. Artikeln finns länkad på följande SRBt-sida "Bildterapi i media".