En debattartikel om Bildterapi som behandlingsform i Nerikes Allehanda den 7 okt finns länkad från sidan "Bildterapi i media" och som manus under "Bildterapins dag". 

Margot Ekelund, en av pionjärerna inom bildterapi, har avlidit i en ålder av 95 år. Hon somnade lugnt in den 23 september på semester. Dödsannons införd i DN och SvD den 8 oktober.

Margot blev hedersmedlem i SRBt 2013. Några minnesord finns att läsa på medlemssidan "Aktuell information" - login.

BisS (Bildterapeuter i södra Sverige) hälsar alla SRBt:s medlemmar varmt välkomna till 2017 års inspirationsdag. Under temat KONST och BILDTERAPI inbjuds alla deltagare till guidad rundtur, workshops och samtal som tar sin utgångspunkt i möten med konstverk på Louisiana Konstmuseum i Humlebaek i Danmark - tvärs över Öresund från Helsingborg. Vi kommer att undersöka konstens möjligheter att tala till oss och hur vi kan använda den i vårt terapeutiskta arbete med klienter/patienter. Mer information finns här.

Lördagen den 7 oktober arrangerades Bildterapins dag på flera orter i landet. Läs mer under "Bildterapins dag" - nya summeringar av dagen sätts in där allt eftersom de kommer in.

Obs datumet för dagen ändrad från 23 sep till 26 nov! En workshop i Stockholm anordnad av ett nätverk "kusin-föreningar" där SRBt kommer att ingå. Läs mer på medlemssidan "Aktuell information".

Datum för kursen är 17-21 oktober 2017 - mer info på medlemssidan "Medlemmars kurser".

SRBt har skickat en skrivelse med synpunkter gällande Socialsstyrelsens riktlinjer för behandling av depression och ångestsyndrom. SRBt-medlemmar hittar den på medlemssidan "Aktuell information".

Årsmötet hölls den 1 april. I samband med årsmötet gavs föreläsning, workshops och middag. Program.

En sammanfattning av föreläsningen och de workshops som erbjöds kommer här under.

Utforska en angelägen relation med "small things" - ws av Ninne Lindgren

Hälsa ur ett salutogent pespektiv - ws av Karin Greve

Medlemmarna i SRBt inbjöds att uppleva en inspirationsdag med föreläsningar och workshops i Järfälla. Dagen startade med två mycket intressanta föredrag i temat för dagen " Bildterapi med flyktingar". Efter en kaffepaus hölls två inspirerande workshops. Dagen avslutades med middagsbuffé. Programmet.

Summeringar:
Workshop "Platsen" av Birgitta Hallqvist 
- fler summeringar kommer efterhand

I Krakow, Polen, hålls ECArTE-konferensen den 13-16 september 2017. OBS! Deadline för insändning av abstract är framflyttad till 19 september 2016. Se www.ecarte.info/conference/

I samband med SRBt-årsmötet den 9 april erbjöds tre workshops. Här under publiceras summeringar av dessa - allt eftersom de inkommer.

Workshops:

ETC för karläggning/bedömning i bildterapi

Preliminära programmet för det Nordiska seminariet i Bildterapi, 17-19 juni 2016 i Helsingfors, har kommit! Endast namnen på föredragshållarna finns angivna men abstrakten publiceras inom kort. Seminariet går under titeln "Embodied eyes" -  FLYER 

All info finns under embodiedeyesseminar.com

Den 16-19 september hölls den 13:e ECArTE-konferensen, denna gång i Palermo på Sicilien. Totalt var 38 länder representerade med 32 institutioner i 14 länder varav Umeå Universitet från Sverige. 

Årets tema var "Cultural Landscapes in Arts Therapies".

Läs Nadja Grubergs upplevelser och intryck från konferensen och Palermo - HÄR.

Konferens-flyer 
www.ecarte.info

Inspirationsdagen för SRBt-medlemmar handlade om "Bildterapi och Trauma". 

Inbjudan med programmet för dagen - HÄR!

Paula Wennerberg, bildlärare och bildterapeut i Stockholm, har av Skolverket tilldelats lärarlegitimation för att enligt överenskommelse med rektor, tillämpa sina bildterapeutiska kunskaper inom skolan.

Hennes meriter, inklusive Specialistutbildning i bildterapi vid Umeå universitet, har enligt Skolverkets formulering gett "humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial och komvux spetsutbildning".