Författarna beskriver ett arbetssätt inspirerat av bildterapi, familjeterapi och mentaliseringsteori. Artikeln är publicerad i Mellanrummet, Nordisk tidskrift för barn och ungdomspsykiatri. Länk till artikeln finns på följande SRBt-sida "Bildterapi i media".