A = av SRBt auktoriserad bildterapeut
H = handledare i psykoterapi
L = legitimerad psykoterapeut
S = studerar till bildterapeut

 

MARIANNE ERIKSSON
Sta.Gertrudsväg 51, 593 42 Västervik
0490-34073, 070-581 75 00
mevik58(at)hotmail.com

KERSTIN JOHANSSON
Sandbäckshultsvgn 27,
384 91 Blomstermåla
0499-212 26, 070-254 03 45
E-post: bildrike(at)gmail.com

LILLEMOR LIDÉN
Västra Backsvägen 4340, 370 22 Drottningskär
0457-73 15 50, 0732-02 23 20
E-post: aspoflex(at)hotmail.com