A = av SRBt auktoriserad bildterapeut
H = handledare i psykoterapi
L legitimerad psykoterapeut
S studerar till bildterapeut

 

KARIN DEGERFELDT L
Vänge Gamla Skola, 622 36 Romakloster
0498-513 42, 073-932 20 24
E-post: karin.degerfeldt(at)telia.com

ANNA-LENA JOHANSSON
Vibble Basgången 13, 622 60 Visby
076-349 97 42
E-post: anna-lena(at)konter.se