Bildterapi i media

Fler färger på paletten! - debattartikel av Karin Greve i Nerikes Allehanda den 7 oktober 2017

Mentaliserande bildterapi med barn och deras familjer- artikel av Dahlgren Andersson, E-L & Konstenius, R.
i Mellanrummet - Nordisk tidskrift för barn och ungdomspsykiatri, nr 32/2015, s. 59-65.

Bilden hjälper orden att ta form - artikel i Barometern-OT 2014-12-08

Projekt om den inre hälsan - om den gröna och kreativa verktygslådan i Knallebladet 2013-11-26

När orden inte räcker till - från·Bild i skolan feb 2011

Bilderna som blir till sagor - intervju med Michal Liban i Värmdö Journalen 1, 2011

Bildterapi på frammarsch - Omvårdnadsmagasinet·nr 3, 2010

Umeåstudier om bildterapi toppar världsranking -Pressmeddelande Umeå Universitet april 2010

Bildarbete i kognitiv psykoterapi - av Birgitta Englund i Sokraten 1, 2005