Bildterapins dag

BILDTERAPINS DAG 2017

Lördag den 7 oktober var datumet för Bildterapins dag. Aktiviteter som workshops och föreläsningar under temat "Förändring" gavs på flera platser i landet.

Summering av aktiviteterna:

I Vårdvetarhuset på Umeå universitet samlades ett tiotal bildterapeuter och tog del av ett inspirerande föredrag med workshop av Karin Linder, bildterapeut, psykoterapeut mm, från Östersund. Det handlade om Bildterapi, KBT och ACT.

Rapport från Ö-Svealand: Karin Greve hade en debattartikel "Fler färger på paletten" införd i Nerikes Allehanda samt bjöd in till workshop under temat "förändring"

Rapport från Folkuniversitetets ateljé i Stockholm

Summering av V-Götalands evenemag på Folkuniversitetet Art College i Göteborg

Annonserade program:
Helsingborgs program hålls i Folkuniversitetets ateljé
Umeås program Fortbildning för Bildterapeuter - i BildterapiHuset
Stockholms program
Göteborgs program