Bildterapins dag

BILDTERAPINS DAG 2018

Lördag den 6 oktober var datumet för Bildterapins dag. Aktiviteter som workshops och föreläsningar under temat ”SKAPANDETS MÖJLIGHETER”.

STOCKHOLM - BILDTERAPINS DAG - 6 Oktober, 2018
”SKAPANDETS MÖJLIGHETER”

Gratis föreläsning, workshop och aktiviteter Plats: Folkuniversitets lokaler på Kungstensgatan 45, Stockholm Alla är välkomna och inga förkunskaper krävs!

Anmälan sker via mejl till: janehawes@live.se OBS! Begränsat antal platser.

”Bildterapi i andra rum och länder”

Föreläsning kl. 10.00 – 10:30

Denna föreläsning kommer handla om skapandets och bildterapins möjligheter i andra rum än det klassiska behandlingsrummet, utomlands och med klienter från andra kulturer. Föreläsare är Sofie Hoff, som utbildat sig till bildterapeut i USA på Long Island University. Med inspiration från hennes masteruppsats kommer hon bland annat prata om begreppen multikulturell bildterapi, kulturell kompetens och Social action art therapy.

”Visuella möten”

Workshop kl. 11.45 – 12.45

Ta chansen att själv prova på hur skapandet med fördel kan användas vid nya möten och för personlig utveckling! Workshopen är inspirerad av de teman som Sofie berörde tidigare i sin föreläsning.

Lunch kl. 12.45 – 13.45

”Upptäck skapandets möjligheter”

Workshop 14.00 – 15.00

Lek med färg och form - upplev förändringarna på pappret!

Lättsam workshop med Jane Hawes.

Konstutställning - Robert Naverstam

Konstnär och en man som har förstahandserfarenhet av skapandets möjligheter kommer att ställa ut sina fantastiska, starka bilder.

___________________________

Region Västs medlemmar organiserar Bildterapins dag 2018
Vi erbjuder introduktion i Bildterapi och workshops.

Lokal Lilla Torget 4, Göteborg. Kl. 10.00-16.00

Anmälan görs till annika@astorsson.se

___________________________

SKÅNE - BisS - BILDTERAPINS DAG
lördag 6 oktober 2018

Bildterapi kommer att presenteras över hela landet i föreläs-ningar, workshops och utställningar.

Årets tema är: B I L D T E R A P I - skapandets möjligheter

Tid: Lördagen den 6 oktober 2018 kl 10.00 - 16.00 Plats: Ateljéföreningen ADDO, Industrigatan 20, Malmö

I Skåne är det BisS - Bildterapeuter i södra Sverige som arrangerar programmet med workshops, föreläsningar och samtal i ADDOs lokaler i Malmö. Marion Falk inbjuder till workshopen Make a Scribble och Silvia Wieser till Skapandets möjligheter, se program nedan!

Program för Bildterapins dag den 6 oktober 2018

10.00 Samling med fika

10.30 Make a scribble - Workshop med Marion Falk: En upple-velsebaserad resa med utgångspunkt från kropp och känsla med oljepastell och flytande färg.

Marion Falk är bildterapeut, keramiker och symbolpedagog med lång erfarenhet av patientarbete inom missbruksområdet. Är verk-sam som bildterapeut och keramiker. Undervisar i bildterapi och leder grupper med fokus på drömmar och symboler.

11.45 Lunch

12.45 Återsamling

13.00 Skapandets möjligheter - Workshop med Silvia Wieser. Med utgångspunkt från vår livsprocess undersöker vi skapandets möjligheter med papper, järntråd och flytande färg.

Silvia Weiser auktoriserad bildterapeut, röstterapeut, blivande par- och relationsterapeut och konstnär med lång erfarenhet av pati-entarbete och skapande processer.

14.15 Fika

14.30 fortsättning workshopen Skapandets möjligheter

15.45 Avslutande sammanfattning

Anmälan: ateljemellanrummet@gmail.com. Anmälan är bindande. Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.

Pris: 350 kr betalas före den 24 september via s.k. ”överföring” till BisS konto i Swedbank, 8214 99235620649 (skriv alla siffror i en följd). Det går även bra att göra en överföring via Swish tel. 070-9531790. Ange ditt namns initialer samt skriv BT 6 okt.