Bli Medlem

Bli medlem

Som medlem i SRBt får du, förutom kontakt med kollegor över hela landet och inbjudan till evenemang, tillgång till extra info på den interna delen av hemsidan, dina kontaktuppgifter i bildterapiregistret på hemsidan inkl länk till ev hemsida - om du är yrkesmedlem, samt reducerad avgift till föreläsningar som anordnas av SRBt.

Kriterier för medlemskap

Till yrkesmedlem i SRBt kan den antas som yrkesmässigt bedriver bildterapi eller har påbörjat klientarbete i utbildning till bildterapeut och som vill arbeta för förbundets målsättning.

  • Till intresse/stöd medlem antas den som vill anta och arbeta för förbundets målsättning, dock utan rösträtt.

Ansökan om yrkes- alt intressemedlemskap

Ansökan - gör så här:

  1. Skriv ut ansökningsformuläret.
  2. Fyll i det och skanna in det (eller fotografera).
  3. Skicka det inskannade formuläret/bilden som bilaga tillsammans med eventuella andra bilagor per e-post till medlem.srbt@gmail.com - dit även eventuella frågor om ansökan skickas.
  4. Ansökan prövas sedan av SRBt:s styrelse.

ANSÖKNINGSFORMULÄR

Efter styrelsens godkännande av ansökan betalas medlemsavgiften till PlusGiro nedan.

Medlemsavgift

  • Yrkesverksam bildterapeut betalar 350 kr/år
  • Pensionerad yrkesmedlem (fyllda 65 år) 200 kr/år
  • Intresse/stödmedlem 180 kr/år.
  • Namn på medlem och hemort anges vid betalning.
  • Betalning till SRBt på PlusGiro 30 59 69-8