Bli Medlem


Bli medlem

Som medlem i SRBt får du möjlighet till kontakt med bildterapeuter över hela landet. Du får inbjudan till evenemang, tillgång till den interna delen av hemsidan och BildterapiForum skickas till dig på din mejladress. Dina kontaktuppgifter kommer att finnas med i bildterapiregistret på hemsidan och du får möjlighet att länka till egen hemsida. Yrkesmedlem har rösträtt vid årsmötet och eventuella medlemsmöten.

Kriterier för medlemskap

Enligt SRBt:s stadgar kan den person antas till yrkesmedlem som med godkänt resultat genomgått bildterapeututbildning hos någon av SRBt godkänd utbildningsgivare (se auktorisationskriterier) och yrkesmässigt bedriver bildterapi samt stödjer föreningens målsättning. Till stödmedlem kan antas person som vill stödja föreningens målsättning. Stödmedlem erbjuds att ta del av medlemsmöten och aktiviteter, har yttranderätt men saknar rösträtt. Studerande till bildterapeut kan antas som medlem på samma villkor som stödmedlem.
Skriftlig ansökan om medlemskap görs på angivet formulär.
Ansökan prövas av styrelsen eller enligt delegation av styrelsen.

Ansökan - gör så här

1. Skriv ut Ansökan om medlemsskap

2. Fyll i det och skanna in det (eller fotografera)

3. Skicka det inskannade formuläret/bilden som bilaga tillsammans med utbildningsbevis per e-post till medlem.srbt@gmail.com

4. Efter godkännande av din ansökan betalas medlemsavgiften till Plus Giro 30 59 69-8
Yrkesmedlem 350 kr/år,
Seniormedlem (från 65 år) 200 kr/år
Stödmedlem180 kr/år
Bildterapistudent 180 kr/år

5. Namn på medlem och hemort anges vid betalning

6. Eventuella frågor om ansökan skickas till medlem.srbt@gmail.com.