Välkommen till Nordiska Bildterapikonferensen som SRBt anordnar i Sigtuna 11-14 juni 2020

MEDKÄNSLA OCH INKLUDERING I BILDTERAPI

Medkänsla med sig själv och andra; empati med olika sätt att tänka, känna och uttrycka sig; medkänsla med och inkludering av olika kulturer, religioner och värderingar, olika förmågor och oförmågor.

Vi lever i en ny tid, full av utmaningar och förändringar, med snabba kast i många olika riktningar. I en tid när vår värld är i desperat behov av empati, inkludering och delaktighet, både i vårt personliga, inre liv och i en vidare social kontext.

Under Nordiska Bildterapiseminariet hoppas vi kunna utforska på vilka sätt de olika skapande terapiformerna kan möta och tillgodose

dessa livsviktiga behov.

www.compassionandinclusioninarttherapy.eu