Litteratur


Litteratur på svenska

 • Berg- Frykholm, A. (2008) Bokförlaget BergsäkerSJÄLVBILDER - Att komma vidare genom skapande.
 • Borg, G. (2010) FoU södertörn skriftserie nr 90/10 www.fou-sodertorn.se En bild av stillhet? En studie av bildterapeutiskt arbete.
 • Damm, E-L (2002) Järna: Telleby Bokförlag Att måla med barn i behov av själslig vård.
 • Egberg Thyme, K. (2008). What do you see?: studies on time-limited psychodynamic art psychotherapy. Umeå universitet. Doktorsavhandling. Klinisk vetenskap.
 • Englund, B. (red).(2004) Lund: Studentlitteratur.Skapande och kroppsbaserade komplementära terapier.
 • Forssell, A. (2006) Sundsvalls kommun, Socialtjänsten Bilden som kommunikation. Bildterapi i psykisk rehabilitering för personer med förvärvad hjärnskada.
 • Grönlund, E., Alm, A., Hammarlund, I. (red) (1999) Stockholm: Natur och Kultur. Konstnärliga terapier. Bild, dans och musik i den läkande processen.
 • Linder, A. (2007) Stockholm: Proprius förlag.Concenterteckning – En projektiv metod.
 • Luterkort, B. (1999) Stockholm: Prisma Bokförlag.Barn i bildterapi. Att berätta om det svåra i bilder och videosagor.
 • Seskari, D. (2004). Kirja kerrallaan. Bildkonst som terapi med barn och unga - En utvecklingsresurs.
 • Skåreus, E. (2007) Doktorsavhandling, Umeå universitet. Digitala speglar - föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder.
 • Stayne, S. (2011). Den integrerande bilden. Om förändring av uttryck och hjärnans aktivitet under terapeutiskt bildskapande. Svenska institutet för kognitiv psykoterapi. sara.stayne@sll.se
 • Svensson, J. (2002) Västerås: Solrosens förlag.Bildterapi enligt Almametoden.
 • Theorell, T. (red). (1998) Stockholm: Natur och Kultur. När orden inte räcker - Läkning av psykosomatisk sjukdom genom terapeutiskt arbete med musik, dans, bild och psykodrama.
 • Wide, K. (2005) Stockholm: Mareld förlag Bildens helande kraft.
 • Zachrisson, L (2011) FoU södertörn skriftserie nr 102/11 www.fou-sodertorn.se Att göra det osynliga synligt och det otalbara talbart. Bildterapi med våldsutsatta barn och unga i Botkyrka kommun.
 • Öster, I. (2007) Doktorsavhandling, Umeå universitet. Bildterapi vid bröstcancer. Kvinnors berättelser i ord och bild.