Styrelse 2017

Ordförandevakant

Vice Ordförande (ansvarig för utskick):
Catherine Rogers Jonsson, Lidköping
E-post: art4health(at)gmail.com

Kassör: Susanne Andersson, Kungälv
E-post: 
kassor(at)bildterapi.se

Sekreterare (kontakt): Karin Greve, Örebro 
E-post: karin.greve(at)telia.com

Vice Sekreterare (materialförvaltare)
Jane Hawes, Täby
E-post: janehawes(at)live.se

Medlemsansökningar: 
Angeliki Goulias, Täby
E-post: gouliakicki(at)hotmail.com

Kontakt för regionombuden: 
Lena Nilebrant, Göteborg
E-post: lena(at)nilebrant.se

Styrelsens kontakt till valberedningen:
Åsa Karnér, Falun
E-post: asa.karner71(at)gmail.com

Ritva Olsson Nevalainen, Åkersberga
E-post: ritvanolsson(at)hotmail.com

Marion Falk, Rydebäck
E-post: marionfalk(at)hotmail.com

SUPPLEANTER
Styrelsens kontakt till auktorisationsgrupp, råd:
Maribel da Mata, Stockholm
E-post: maribeldamata(at)yahoo.com

Jenny Butler, Lund
E-post: ateljemellanrummet(at)gmail.com

ÖVRIGA FUNKTIONER
(ej styrelsemedlemmar)

Revisor
:

Revisorssuppleant:

Medlemsregister och IT-ansvarig
Ulla Uhlin, Uppsala
E-post: hemsidan(at)bildterapi.se
Valberedning
Birgitta Jonasson, Stockholm
E-post: info(at)birgittajonasson.se


Birgitta Englund, Umeå
E-post: birgitta.englund(at)umu.se

Birgitta Hallqvist, Stora Mellösa
E-post: b.hallqvist(at)swipnet.se

up_arrow.gifupp