Om SRBt

SRBt är en ideell sammanslutning av bildterapeuter som bildades 2006 och vars mål är att förena bildterapeuter i Sverige, utveckla bildterapin som profession samt värna om god kvalité och praxis.

SRBt ser som en viktig uppgift att samla alla bildterapeuter och bildterapiutbildningar under en och samma organisation samt bygga upp nätverk och lokalavdelningar över hela landet.

I förbundsstyrelsen bör alla lokalföreningar samt bildterapiutbildningar finnas representerade. Varje lokalavdelning ansvarar för sin egen verksamhet baserad på SRBt:s målsättning och stadgar i samarbete med förbundet. Riksförbundets officiella säte är förlagt till Stockholm där årsmötena hålls i början av varje år.

I FÖRBUNDETS VERKSAMHET INGÅR ATT SKAPA:

 • Kunskapsutveckling för SRBt:s medlemmar.
 • Sprida kunskap om bildterapi via media, föreläsningar, informationsdagar, kurser etc med intentionen att nå ut till klienter och samhället.
 • Kontakt med lokalavdelningar för informationsutbyte och samordning av aktiviteter.
 • Utveckling av internationella kontakter.
 • Arbeta med yrkes-estetiska frågor.
 • Auktorisering av förbundets medlemmar.
 • Presentera forskning och evidens inom bildterapi.

Förbundet har skapat arbetsgrupper som arbetar med frågeställningar som verkar för SRBt:s utveckling och policy.

IT gruppen uppdaterar information på hemsidan. Etikgruppens uppgift är att se över etiska regler och forma etiska riktliner för bildterapeuter. Auktorisationsgruppen arbetar fram auktorisations regler för bildterapeuter och kommer att handlägga auktorisation av medlemmar.

Styrelsen har representanter från hela Sverige och kommunikationen sker huvudsakligen via telefon och e-post. Årsmötet är förlagt till Stockholm och medlemmarna kallas enligt fastställd ordning.

 

139 Replies to “Om SRBt”

 1. Pingback: xxx356.xyz
 2. Pingback: sex335.xyz
 3. Pingback: viagra
 4. Pingback: levitra
 5. Pingback: cialis
 6. Pingback: generic levitra
 7. Pingback: cheap viagra
 8. Pingback: cialis canada
 9. Pingback: levitra 20 mg
 10. Pingback: cialis vs viagra
 11. Pingback: cialis coupon
 12. Pingback: levitra coupon
 13. Pingback: dutch women viagra
 14. Pingback: cialis dosage
 15. Pingback: xxx355.xyz
 16. Pingback: levitra generic
 17. Pingback: female viagra
 18. Pingback: cialis free trial
 19. Pingback: levitra vs viagra
 20. Pingback: generic viagra
 21. Pingback: cialis generic
 22. Pingback: cialis online
 23. Pingback: natural viagra
 24. Pingback: cialis prices
 25. Pingback: sophia viagra
 26. Pingback: generic cialis
 27. Pingback: viagra coupons
 28. Pingback: viagra vs cialis
 29. Pingback: viagra for men
 30. Pingback: viagra for sale
 31. Pingback: viagra for women
 32. Pingback: viagra generic
 33. Pingback: viagra online
 34. Pingback: xxx665.xyz
 35. Pingback: viagra pills
 36. Pingback: viagra prices
 37. Pingback: viagra sex
 38. Pingback: cialis prices 10mg
 39. Pingback: cialis prices 20mg
 40. Pingback: cialis prices 5mg
 41. Pingback: xxx565.xyz
 42. Pingback: buy cialis
 43. Pingback: sildenafil
 44. Pingback: sildenafil 100mg
 45. Pingback: buy cialis online
 46. Pingback: sildenafil 20 mg
 47. Pingback: sildenafil citrate
 48. Pingback: xxx636.xyz
 49. Pingback: sildenafil coupons
 50. Pingback: sildenafil dosage
 51. Pingback: sildenafil generic
 52. Pingback: 5mg cialis
 53. Pingback: buy viagra
 54. Pingback: buy viagra online
 55. Pingback: canadian viagra
 56. Pingback: xxx636.top
 57. Pingback: canadian cialis
 58. Pingback: cost of viagra
 59. Pingback: cheap cialis
 60. Pingback: cialis 20 mg
 61. Pingback: cialis 20mg
 62. Pingback: cialis 5mg
 63. Pingback: herbal viagra
 64. Pingback: cialis black
 65. Pingback: cialis cost
 66. Pingback: cialis daily
 67. Pingback: cialis for sale
 68. Pingback: online viagra
 69. Pingback: cialis from canada
 70. Pingback: real viagra
 71. Pingback: viagra 100mg
 72. Pingback: cialis on line
 73. Pingback: viagra alternative
 74. Pingback: viagra cost
 75. Pingback: cialis pills
 76. Pingback: cialis price
 77. Pingback: cialis vs levitra
 78. Pingback: xxx656.top
 79. Pingback: viagra in action
 80. Pingback: cost of cialis
 81. Pingback: viagra on line
 82. Pingback: viagra pill
 83. Pingback: generic for cialis
 84. Pingback: viagra price
 85. Pingback: natural cialis
 86. Pingback: xxx633.top

Comments are closed.