Styrelsen

Styrelse 2018

Ordförande: Gärd Holmqvist (kontakt till auktorisationsgrupp)
E-post: gard.holmqvist(at)telia.com

Vice Ordförande: Marion Falk (Skype-ansvarig)
E-post: marionfalk(at)hotmail.com

Kassör: Susanne Andersson (kontakt för regionombuden)
E-post: kassor(at)bildterapi.se

Sekreterare: (kontakt): Karin Greve
E-post: karin.greve(at)telia.com

Vice Sekreterare: Jane Hawes (materialförvaltare)
E-post: janehawes(at)live.se

Medlemsansökningar: Mia Bask
E-post: miabask(at)live.se

Bildterapins dag: Jenny Butler
E-post: ateljemellanrummet(at)gmail.com

Webbansvarig: Jenny Nygren
E-post jenny.k.nygren(at)gmail.com

Styrelsens kontakt till valberedningen: Åsa Karnér
E-post: asa.karner71(at)gmail.com

Suppleanter

Christine Risberg, E-post: christine.risberg(at)telia.com

Ritva Olsson Nevalainen, E-post: ritvanolsson(at)hotmail.com

 

ÖVRIGA FUNKTIONER
(ej styrelsemedlemmar)

Revisor:
Revisorssuppleant:

Valberedning
Birgitta Jonasson, Stockholm
E-post: info(at)
birgittajonasson.se

Birgitta Englund, Umeå
E-post: birgitta.englund(at)
umu.se

Birgitta Hallqvist, Stora Mellösa
E-post: b.hallqvist(at)
swipnet.se