Styrelsen

 

Styrelse 2019

Ordförande: Gärd Holmqvist (kontakt till auktorisationsrådet och till valberedningen)
E-post: gard.holmqvist(at)telia.com

                                    Vice Ordförande: Christine Risberg (kontakt till Etikrådet)                                                                    E-post: christine.risberg(at)telia.com

Facebooksansvarig: Marion Falk (Skype-ansvarig)
E-post: marionfalk(at)hotmail.com

Kassör: Susanne Andersson (kontakt för regionombuden)
E-post: kassor(at)bildterapi.se

Sekreterare: Karin Greve
E-post: karin.greve(at)telia.com

Ansvarig för 21th Nordic Art Therapies Conferense i Sverige 2020: Jane Hawes (Representant i EFAT samt materialförvaltare)
E-post: janehawes(at)live.se

Medlemsansökningar: Mia Bask
E-post: miabask(at)live.se

Bildterapins dag: Jenny Butler (Bildterapiforum)
E-post: ateljemellanrummet(at)gmail.com

Webbansvarig: Jenny Nygren
E-post jenny.k.nygren(at)gmail.com

Suppleanter

Emma Ehrenthal (Bildterapiforum

E-post: ehrenthalemma@gmail.com

Vice Sekreterare: Ulla Gradin (materialförvaltare

E-post: ulla.gradin@gmail.com

ÖVRIGA FUNKTIONER
(ej styrelsemedlemmar)

Revisor:
Revisorssuppleant:

Valberedning
Birgitta Jonasson, Stockholm
E-post: info(at)
birgittajonasson.se

Birgitta Englund, Umeå
E-post: birgitta.englund(at)
umu.se

Birgitta Hallqvist, Stora Mellösa
E-post: b.hallqvist(at)
swipnet.se

Auktorisationsrådet

Birgitta Englund

Lena Herö

Gärd Holmqvist

Etiskt råd

Ulla Blohm

Karin Egberg Thyme

Kerstin Johansson

_____________________________

Presentation av SRBTt styrelse

Styrelsen består av 9 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Valberedningen har i år lyckats få till en god spridning avseende var vi bor i landet. Vi har en bredd avseende bildterapeutiska utbildningar och vi har ledamöter med både konstnärlig bakgrund och bakgrund från vården. Även åldersmässigt finns en god spridning, från 29– 67 år.

Gärd Holmqvist. Bor i Skövde. Arbetat som arbetsterapeut och bildterapeut inom psykiatrisk vård sedan 1970-talet. Auktoriserad av SRBt. Utbildad bland annat i Almametoden hos Janet Hapar samt fil.mag. vid Umeå Universitet. Doktorerat vid Högskolan i Halmstad med avhandlingen: Bildterapi – en väg till inre förändring och förbättrad hälsa.

Marion Falk. Bor i Rydebäck söder om Helsingborg. Bildterapeut, Symbolpedagog och Keramiker. Har lång erfarenhet av att arbeta med människor i grupp och enskilt inom estetiskt pedagogiskt arbete, liksom personer med funktionshinder och bildterapeutiskt arbete inom psykiatrisk missbruksproblematik. Utbildad vid Niarte Bildinstitut, Symbolpedagog på Symbolon hos Åke Högberg och verksam keramiker med egen verkstad. Undervisar i bildterapi, symboler och drömmar.

Susanne Andersson.  Bor i Mariestad. Socialpedagog, har arbetat många år med utredning och behandling på institution för familjer. Arbetar nu som familjebehandlare. Utbildad på Niarte Bildinstitut.

Karin Greve. Bor i Örebro. Nybliven pensionär efter att ha arbetat som socionom inom olika områden sedan 1974. På senare år utbildad till bildterapeut vid Niarte Bildinstitut, nu auktoriserad.

Jane Hawes. Bor i Stockholm. Steg 1 Bildterapi utbildning på NIARTE, Bildinstitut, Handikappvetenskap magisterprogram på Halmstad Högskola och steg 2 relationellpsykoterapi utbildning från LIU med B-nivå-certifikat som IPT terapeut. Arbetar i Stockholm som bildterapeut med människor med kognitiva olikheter på en daglig verksamhet och privat på Södermalm kliniken, en mottagning som delas med fyra andra bildpsykoterapeuter.

Mia Bask. Bor i Umeå. Är utbildad socionom och senare bildterapeut vid Umeå universitet. Har arbetat som socionom inom olika områden men till största del inom barn- ungdomspsykiatrin. Arbetar nu på en onkologisk mottagning.

Jenny Butler. Verksam i egen regi i Ateljé Mellanrummet med mottagning på Stora Gråbrödersgatan 13 i Lund. Arbetar med bildterapi, psykoterapi och coaching med individer och grupper i olika åldrar; barn, ungdomar och vuxna. Undervisar i bildterapi och ger workshops och kurser med fokus på kreativitet och läkande. Certifierad bildterapeut, leg. psykoterapeut, socionom, fil mag i socialt arbete, processcoach och bildkonstnär.

Jenny Nygren. Bor i Göteborg, kommer ifrån Visby. Utbildad vid Goldsmiths university, London och arbetar med personer med funktionsvariationer.

Christine Risberg. Bosatt i Luleå. Leg arbetsterapeut och bildterapeut. Medicine magister i bildterapi vid Umeå Universitet. Verksam som arbetsterapeut inom vuxenpsykiatrin sedan 2008.

Emma Ehrenthal:

Ulla Gradin: Boende i Stockholm, Årsta. Sjuksköterska spec psykiatri.
Har gått utbildning till Bildterapeut i Umeå åren 2015-2017 och har därefter varit verksam som Bildterapeut på de arbetsplatser jag arbetat, såsom Rättspsykiatrin Stockholm och Psykiatrisk öppenvård Stockholm. Har idag en timanställning på Prima psykiatriska öppenvårdsmottagning Liljeholmen och arbetar där en dag i veckan som Bildterapeut med Bildgrupp och enskilda terapier. Har i övrigt stort intresse i bild och målar på fritiden. Är med i en atelje-förening.