Styrelsen

Styrelse 2018

Ordförande: Gärd Holmqvist (kontakt till auktorisationsgrupp)
E-post: gard.holmqvist(at)telia.com

Vice Ordförande: Marion Falk (Skype-ansvarig)
E-post: marionfalk(at)hotmail.com

Kassör: Susanne Andersson (kontakt för regionombuden)
E-post: kassor(at)bildterapi.se

Sekreterare: (kontakt): Karin Greve
E-post: karin.greve(at)telia.com

Vice Sekreterare: Jane Hawes (materialförvaltare)
E-post: janehawes(at)live.se

Medlemsansökningar: Mia Bask
E-post: miabask(at)live.se

Bildterapins dag: Jenny Butler
E-post: ateljemellanrummet(at)gmail.com

Webbansvarig: Jenny Nygren
E-post jenny.k.nygren(at)gmail.com

Styrelsens kontakt till valberedningen: Åsa Karnér
E-post: asa.karner71(at)gmail.com

Suppleanter

Christine Risberg, E-post: christine.risberg(at)telia.com

Ritva Olsson Nevalainen, E-post: ritvanolsson(at)hotmail.com

ÖVRIGA FUNKTIONER
(ej styrelsemedlemmar)

Revisor:
Revisorssuppleant:

Valberedning
Birgitta Jonasson, Stockholm
E-post: info(at)
birgittajonasson.se

Birgitta Englund, Umeå
E-post: birgitta.englund(at)
umu.se

Birgitta Hallqvist, Stora Mellösa
E-post: b.hallqvist(at)
swipnet.se

_____________________________

Presentation av SRBTt styrelse

Styrelsen består av 9 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Valberedningen har i år lyckats få till en god spridning avseende var vi bor i landet. Vi har en bredd avseende bildterapeutiska utbildningar och vi har ledamöter med både konstnärlig bakgrund och bakgrund från vården. Även åldersmässigt finns en god spridning, från 29– 67 år.

Ordförande: Gärd Holmqvist. (kontakt till auktorisationsgrupp) Bor i Skövde. Arbetat som arbetsterapeut och bildterapeut inom psykiatrisk vård sedan 1970-talet. Auktoriserad av SRBt. Utbildad bland annat i Almametoden hos Janet Hapar samt fil.mag. vid Umeå Universitet. Doktorerat vid Högskolan i Halmstad med avhandlingen: Bildterapi – en väg till inre förändring och förbättrad hälsa.

Vice Ordförande: Marion Falk. (Skype - ansvarig) Bor i Rydebäck söder om Helsingborg. Bildterapeut, Symbolpedagog och Keramiker. Har lång erfarenhet av att arbeta med människor i grupp och enskilt inom estetiskt pedagogiskt arbete, liksom personer med funktionshinder och bildterapeutiskt arbete inom psykiatrisk missbruksproblematik. Utbildad vid Niarte Bildinstitut, Symbolpedagog på Symbolon hos Åke Högberg och verksam keramiker med egen verkstad. Undervisar i bildterapi, symboler och drömmar.

Kassör: Susanne Andersson. (kontakt för regionombuden) Bor i Mariestad. Socialpedagog, har arbetat många år med utredning och behandling på institution för familjer. Arbetar nu som familjebehandlare. Utbildad på Niarte Bildinstitut.

Sekreterare: Karin Greve. Bor i Örebro. Nybliven pensionär efter att ha arbetat som socionom inom olika områden sedan 1974. På senare år utbildad till bildterapeut vid Niarte Bildinstitut, nu auktoriserad.

Vice sekreterare och ansvarig för 21th Nordic Art Therapies Conferense i Sverige 2020: Jane Hawes. (materialförvaltare) Bor i Stockholm. Steg 1 Bildterapi utbildning på NIARTE, Bildinstitut, Handikappvetenskap magisterprogram på Halmstad Högskola och steg 2 relationellpsykoterapi utbildning från LIU med B-nivå-certifikat som IPT terapeut. Arbetar i Stockholm som bildterapeut med människor med kognitiva olikheter på en daglig verksamhet och privat på Södermalm kliniken, en mottagning som delas med fyra andra bildpsykoterapeuter.

Medlemsansökningar: Mia Bask. Bor i Umeå. Är utbildad socionom och senare bildterapeut vid Umeå universitet. Har arbetat som socionom inom olika områden men till största del inom barn- ungdomspsykiatrin. Arbetar nu på en onkologisk mottagning.

Bildterapins dag: Jenny Butler. Verksam i egen regi i Ateljé Mellanrummet med mottagning på Stora Gråbrödersgatan 13 i Lund. Arbetar med bildterapi, psykoterapi och coaching med individer och grupper i olika åldrar; barn, ungdomar och vuxna. Undervisar i bildterapi och ger workshops och kurser med fokus på kreativitet och läkande. Certifierad bildterapeut, leg. psykoterapeut, socionom, fil mag i socialt arbete, processcoach och bildkonstnär.

Webbansvarig: Jenny Nygren. Bor i Göteborg, kommer ifrån Visby. Utbildad vid Goldsmiths university, London och arbetar med personer med funktionsvariationer.

 Styrelsens kontakt till valberedningen: Åsa Karner. Bor i Stora Skedvi i södra Dalarna. Tar emot klienter hemma på gården och har en mottagning i Falun. Arbetar i dag privat och har tidigare varit anställd i öppen psykiatrin som bildterapeut. Utbildade mig på Niarte Bildinstitut och blev klar 2009. Jag förundras ständigt över mötet med människor i den kreativa processen. ”Just nu lyfts debatten om kultur och hälsa och det finns ett ökat intresse – vi bildterapeuter behöver synas inom denna”.

Suppleant: Christine Risberg. Bosatt i Luleå. Leg arbetsterapeut och bildterapeut. Medicine magister i bildterapi vid Umeå Universitet. Verksam som arbetsterapeut inom vuxenpsykiatrin sedan 2008.

Ritva N. Olsson Nevalainen: Bosatt i Åkersberga. Teologie kandidat och präst. Grundutbildning i psykodynamisk psykoterapi. Magister i bildterapi genom Umeå Universitet. Verksam som sjukhuspräst på Karolinska Universitetssjukhuset.