Utbildning


Umeå Universitet


Bildterapi Institutet Niarte

  • Integrativ bildpsykoterapi med grundläggande psykoterapikompetens "steg 1". Bildterapi Institutet Niarte, i Brevens bruk, ger en 3-årig Bildterapeututbildning som fristående yrkesutbildning inom högskola under statlig tillsyn. Inom utbildningens ram till bildterapeut ingår en grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning på bildterapi.
  • Mer info på www.niarte.se och www.niarte.nu
    Hämta PDF om Niarte (24.79 Kb)

Ateljé för Bildterapi AB

Jungiansk bildterapiutbildning, 2-årig med möjlighet till ett 3:e handledningsår, ges av Janet Haapar, Ateljé för Bildterapi AB på Österlen i Skåne. Utbildningen ger grundläggande kunskap om Almametoden för bildterapeutiskt arbete. Se "Bildterapi enligt Almametoden", författare Janet Svensson (numera Janet Haapar). Mer information på www.bildterapi.com


Utbildningarna skiljer sig åt och för att få en mer detaljerad information om behörighetskrav, ansökningsförfarande och specifik inriktning går det att söka vidare på varje utbildnings hemsida.

Generellt ger utbildningarna kunskaper i bildterapeutiska metoder, teori i grundläggande psykoterapi på steg I-nivå, varav en del av utbildningstiden är klientarbete som vägleds av kvalificerad handledare i bildterapi. Allmänt är att utbildningarna har krav på att de sökande har en konstnärlig utbildning och dessutom en yrkesutbildning inom vård och omsorg/eller som beteendevetare.

Utbildningarna omfattar ca två år, och tre av dem ges på distans med kurstillfällen utspritt över terminerna. En utbildning är mer intensiv och har undervisning varje vecka.

Idag finns ingen legitimationsgrundad utbildning i bildterapi. De bildterapeuter som är legitimerade psykoterapeuter, har därför valt att utbilda sig till denna kompetens i en annan psykoterapimetod. En arbetsgrupp inom SRBt har ett uppdrag att arbeta fram kriterier för auktorisation för bildterapeuter.


ECArTE

ECArTE European Consortium for Arts Therapies Education är en sammanslutning mellan universitet och högskolor i Europa, som erbjuder utbildningar inom konstnärliga terapier.
Se vidare www.ecarte.info